Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Złotówka od pensji

Złotówka od pensji to akcja realizowana przez Fundację we współpracy z Pocztą Polską S.A. w 2012 roku. Akcja ta ma na celu pozyskanie środków finansowych na działalność statutową Fundacji, w tym przypadku na realizację programów zdrowotnych, jak również rozwijanie postaw humanitarnych wśród pracowników Poczty Polskiej. Pracownicy Poczty poprzez dobrowolne deklaracje mogli przekazać, przez okres 5 miesięcy, określone przez siebie kwoty tzw. „symboliczną złotówkę” od wynagrodzenia, które trafiły na konto Fundacji.

W akcji tej udało się pozyskać kwotę 46.269,50 złotych. Pełne rozliczenie przeznaczenia zebranych środków nastąpi do końca września 2013 roku.

www.poczta-polska.pl