Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Współpraca z osobami prawnymi

  • prawidłowo wypełniony wniosek
  • kopia wypisu z KRS
  • kopia sprawozdania z działalności z ostatniego roku
  • szczegółowy opis projektu wraz z planem i harmonogramem jego realizacji
  • budżet/kosztorys projektu wraz ze wskazaniem źródeł finansowania
  • zobacz także: Regulamin pomocy na rzecz osób prawnych