Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Programy zdrowotne – pomoc indywidualna

Dziękujemy Państwu za  okazane zaufanie. Informujemy uprzejmie, że wszystkie wnioski nadsyłane do Fundacji „Pocztowy Dar” z prośbą o udzielenie pomocy są przez nas starannie analizowane. Niestety, z przykrością zmuszeni jesteśmy poinformować, że ze względu na ilość próśb i ograniczone zasoby finansowe, nie możemy pomóc wszystkim potrzebującym. Dodatkowo  uprzejmie informujemy wszystkich Wnioskodawców, że kontaktujemy się tylko z osobami najbardziej potrzebującymi, którym Fundacja zadecyduje udzielić wsparcia w formie finansowej. Ufamy, że przyjmą Państwo naszą informację ze zrozumieniem.

Aby ubiegać się o przyznanie dofinansowania należy wypełnić wniosek, załączyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty i przesłać na adres Fundacji.

Niezbędne dokumenty:

Dofinansowanie do rehabilitacji

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

Dofinansowanie leków