Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Program stypendialny

„Przekaz ku przyszłości” to program stypendialny, którego celem jest wspieranie utalentowanych i ambitnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Stypendium umożliwia sfinansowanie kosztów zajęć dodatkowych, w tym kursów językowych oraz zakup rzeczy niezbędnych do rozwoju marzeń edukacyjnych (np. zakup oprogramowania, instrumentów, akcesoriów sportowych itp.).

Beneficjentami programu są uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz mają dodatkowe osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu czy działalności społecznej.

Od 2011 roku, realizując V edycji programu stypendialnego, Fundacja wsparła finansowo edukację ok. 430 stypendystów, kwotą 1,5 mln zł.

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z darowizn przekazywanych przez Pocztę Polską, Bank Pocztowy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Pocztową Agencję Usług Finansowych, Centrum Rozliczeń i Ubezpieczeń, Pocztylion Arka PTE i POSTDATĘ.

Program realizowany jest raz w roku. Wnioski na stypendia można składać od czerwca do września.

Poznaj naszych Stypendystów.

Dowiedz się, jak ubiegać się o stypendium.