Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Program stypendialny – Przekaz ku przyszłości

Ruszyła 6. edycja Programu Stypendialnego “Przekaz ku przyszłości”. Tym razem skierowana ona jest tylko do dzieci pracowników spółek Grupy Poczty Polskiej.

Aby ubiegać się o przyznanie dofinansowania należy wypełnić wniosek, załączyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty i przesłać na adres Fundacji.

Niezbędne dokumenty:

  • prawidłowo wypełniony wniosek
  • plan rozwoju Ucznia w określonej dziedzinie nauki, sportu lub kultury ze wskazaniem minimum 3 przedmiotów nauczania niezbędnych do osiągnięcia tego celu w tym projekcja pokrycia kosztów realizacji planu rozwoju Ucznia kwotą wnioskowanego Stypendium
  • kopia świadectwa z poprzedniego roku szkolnego poświadczona przez szkołę, do której uczęszcza Uczeń
  • kopie dokumentów uwiarygodniających szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 2 Regulamin potwierdzone przez szkołę
  • dokumenty potwierdzające sytuację materialną