Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Wsparliśmy organizację XI Ogólnopolskiego Integracyjnego Pleneru Artystycznego – Osieki 2013

W dniach 18 – 20 września 2013 roku odbył się w Osiekach XI Plener Artystyczny, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie. Fundacja Pocztowy Dar współfinansowała ten projekt.

plener 1

Priorytetowym celem Pleneru jest zapoznanie dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z metodami wyrażania uczuć poprzez sztukę, a także przeciwdziałanie dyskryminacji i izolacji z jednoczesnym promowaniem pozytywnych postaw. Pomostem między tymi światami jest sztuka, która znosi bariery istniejące wśród ludzi.

Integracyjny Plener Artystyczny w Osiekach odbył się 18, 19 i 20 września 2013 roku – to już XI edycja imprezy, która wzbudza ogromne zainteresowanie i wiele pozytywnych emocji w środowisku profesjonalnych artystów, lokalnych mediów, władz samorządowych oraz samych adresatów Pleneru – osób niepełnosprawnych. Początkowo akcja miała charakter lokalny i obejmowała działaniami drobną grupę uczestników. W miarę upływu czasu, wzrostu poziomu doświadczenia Organizatorów oraz ogromnej rzeszy zainteresowanych, zwiększył się zarówno zasięg terytorialny, liczba osób uczestniczących w imprezie, jak i czas trwania – z jednego do trzech dni. W Plenerze, który od kilku edycji odbywa się w malowniczym dworku w Osiekach, uczestniczyło blisko dwieście osób dorosłych, młodzieży i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wraz z opiekunami, a także wielu profesjonalnych artystów.

plener 2

Fundacja Pocztowy Dar, dla której jednym z celów statutowych jest pomoc osobom niepełnosprawnym, wsparła finansowo organizację przedsięwzięcia. Akcje tego typu przeciwdziałają wykluczeniu niepełnosprawnych, dają im szansę rozwoju i nauki, a przede wszystkim są niepowtarzalną okazją do integracji. Obcowanie ze sztuką jest również metodą terapeutyczną – doświadczenie pozwoliło Organizatorom na wypracowanie nowatorskich i efektywnych metod edukacji i rehabilitacji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, przy pomocy sztuki. Dzięki temu młodzi ludzie poznają i doskonalą umiejętności związane z wyrażaniem siebie, swoich opinii i emocji. Nowe umiejętności zdobywają także terapeuci, którzy na co dzień pracują z nimi w placówkach.

warsztaty 3

Podczas trzech dni Pleneru artyści i podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych z całej Polski brali udział w warsztatach malarskich, fotograficznych, tanecznych, teatralnych, muzycznych, a także w zajęciach z kreacji filmowej i mody.
Do wrześniowego Pleneru możemy powrócić dzięki pracom Uczestników i fotografiom dokumentującym wydarzenie. Pozostały też miłe wspomnienia – do zobaczenia za rok!