Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Pomoc za jeden procent!

Osoby, które nie zwlekają z rozliczeniem podatku, niebawem będą wysyłać swoje PIT-y. Reszta z nas będzie słać rozliczenia w ciągu najbliższych tygodni. Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji „Pocztowy Dar” – pocztowej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Fundacja Pocztowy Dar po raz czwarty może zwiększyć swój budżet, prowadząc zbiórkę środków pochodzących z 1%*. W ciągu ubiegłych trzech lat, Pocztowcy i inni darczyńcy, przekazali w ten sposób prawie 50 tys. zł , w tym 11.838,70 zł (za 2012 rok), 22.512,80 zł (za 2013 rok),  15.217,52 zł (za 2014 rok).  Pozyskane fundusze wspierają realizację celów statutowych fundacji. Udało się w ten sposób pomóc wielu osobom, które potrzebowały dofinansowania do rehabilitacji, leków, sprzętu rehabilitacyjnego,  badań lub zabiegów.

W imieniu Fundacji oraz jej Beneficjentów dziękujemy naszym Darczyńcom za okazane zaufanie i przekazane środki finansowe.

Realna pomoc

To między innymi dzięki wsparciu Darczyńców oraz „1%” tylko w 2015 roku Fundacja:

  • przyznała pomoc materialną przeznaczoną na cele zdrowotne  w wysokości 64 508,35 zł,
  • dofinansowała projekty realizowane przez organizacje pozarządowe związane z edukacją, ochroną zdrowia, uaktywnianiem środowisk osób niepełnosprawnych kwotą 25 116,- zł,
  • uruchomiła V edycję stypendiów, w ramach której w roku szkolnym 2015/16 wypłaci kwotę 374 500,- zł.
  • wsparła Pocztowców w potrzebie (np. pożary mieszkań)  – kwota 14 598,83 zł

Jak można przekazać 1% ?

Środki z 1% można przekazać na dwa sposoby:

  • wpisać do swojej deklaracji podatkowej KRS Fundacji Pocztowy DarKRS 0 0 0 0 3 7 0 2 1 6
  • wypełnić PIT, korzystając z bezpłatnego programu dostępnego na stronie www.pocztowydar.org

Przypominamy, że 1% od podatku nie może w naszym imieniu przekazać pracodawca.

Za każdy dar serca dziękujemy już dziś!

 

* 1% od podatku można przekazywać tylko na rzecz Fundacji posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Fundacja Pocztowy Dar uzyskała go w 2012 r.

Pobierz_program_PIT