Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Konkurs na projekt kartki pocztowej

Poczta Polska wspólnie z Fundacją Pocztowy Dar ogłaszają konkurs na projekt kartki pocztowej, która zostanie wydana z okazji „Dnia Życzliwości i Pozdrowień”. Konkurs skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku 10-16 lat. Partnerami akcji są Envelo.pl oraz Fundacja Integracja.

plakat konkursu

Celem konkursu jest promowanie twórczości dzieci i młodzieży oraz aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych.

Wpisuje się on także w cykl działań z zakresu CSR prowadzonych przez Pocztę Polską i Fundację, które mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zadaniem uczestników konkursu plastycznego jest przygotowanie pracy, która promuje „Dzień Życzliwości i Pozdrowień”. Dzieła mogą być wykonane dowolną techniką – liczy się pomysł i oryginalne podejście do tematu. Konkurs rozpoczyna się 26 marca i będzie trwał do 18 maja  2014 r. Wyniki zostaną ogłoszone 9 czerwca, czyli w Dzień Przyjaciela.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

  • przygotować pracę plastyczną (na papierze, w formacie A4, dowolną techniką),
  • wypełnić (przedstawiciel ustawowy osoby zgłaszającej pracę) i podpisać formularz zgłoszeniowy,
  • pracę i formularz wysłać na adres: Poczta Polska S.A., Biuro Public Relations, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa; z dopiskiem „Konkurs na projekt kartki pocztowej”.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Prace konkursowe będę oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 10-13 i 14-16 lat. Nagrodą główną jest emisja okolicznościowych kartek pocztowych. Kartki zostaną wydane w województwie mazowieckim oraz w województwach, z których będą pochodzić Laureaci konkursu. Prace, które zajmą II miejsce zostaną wydane w postaci Neokartek. Dodatkowo dla osób, które zajmą I, II i III miejsce przewidziano nagrody pieniężne. Fundatorami nagród są Poczta Polska i Fundacja Pocztowy Dar.

Zwycięskie prace będą promowane przez organizatorów i partnerów konkursu, w tym Fundację Integracja. Na stronach www.integracja.org, www.niepelnosprawni.pl, w Magazynie „Integracja” oraz
w Centrach Integracji znajdzie się informacja o konkursie i jego wynikach.

Regulamin konkursu_ Formularz

Konkurs na projekt kartki pocztowej _regulamin