Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Konkurs na projekt kartki pocztowej – wydłużenie terminu nadsyłania prac

Zgodnie z prośbami płynącymi ze szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi, termin nadsyłania prac konkursowych zostaje wydłużony do 30 czerwca br. Zmianie nie ulegają pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie na projekt kartki pocztowej, promującej „Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień” oraz nagrody przewidziane dla Laureatów.

Przypominamy, że aby wziąć udział w konkursie, wystarczy:

  • przygotować pracę plastyczną (na papierze, w formacie A4, dowolną techniką),
  • wypełnić (przedstawiciel ustawowy osoby zgłaszającej pracę) i podpisać formularz zgłoszeniowy,
  • pracę i formularz wysłać na adres: Poczta Polska S.A., Biuro Public Relations, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa; z dopiskiem „Konkurs na projekt kartki pocztowej”.

Prace konkursowe będę oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 10-13 i 14-16 lat. Nagrodą główną jest emisja okolicznościowych kartek pocztowych. Prace, które zajmą II miejsce zostaną wydane w postaci Neokartek. Dodatkowo dla osób, które zajmą I, II i III miejsce, przewidziano nagrody pieniężne, które można przeznaczyć na dowolny cel:

  • I miejsce – 3 tys. zł netto
  • II miejsce – 2 tys. zł netto
  • III miejsce – 1 tys. zł netto

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 lipca br., a ogłoszenie wyników – najpóźniej 3 dni po tym terminie. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.poczta-polska.pl i na stronie Fundacji Pocztowy Dar www.pocztowydar.org.

Organizatorami konkursu i fundatorami nagród są Poczta Polska i Fundacja Pocztowy Dar.

Regulamin Konkursu na projekt kartki pocztowej_wydłużenie terminu nadsylania prac Konkurs na projekt kartki pocztowej_formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu na projekt kartki pocztowej_wydłużenie terminu nadsylania prac