Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Darowizny otrzymane przez Fundację „Pocztowy dar” w 2015 r.

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych – art. 18 ust 1 e, pkt. 2 Ustawy, Fundacja „Pocztowy dar” podaje do publicznej wiadomości informacje o kwocie darowizn otrzymanych w roku 2015.

Uzyskane w roku 2015 darowizny w kwocie 273 665,72 złotych Fundacja otrzymała od:

  • Fundatora – Poczty Polskiej S.A. – 4 819,20 złotych
  • Banku Pocztowego S.A. -111 000,00 złotych
  • 1% podatku -15 217,52 złotych
  • Osób fizycznych -141 329,00 złotych
  • Osób prawnych – 1 300,- złotych

Otrzymane darowizny zostaną przeznaczone na działania statutowe Fundacji.

Wszystkim naszym Darczyńcom serdecznie dziękujemy!