Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

„Przekaz Ku przyszłości” – termin składania wniosków wydłużony do 31 sierpnia

Fundacja Pocztowy Dar wydłuża termin składnia wniosków stypendialnych do końca sierpnia br. Zmiana terminu spowodowana jest pozyskaniem nowego Darczyńcy. Sześć dodatkowych stypendiów ufunduje Postdata S.A. – spółka z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. Tym samym na rok szkolny 2012/2013 Fundacja ufunduje stypendia dla 81 uczniów.

Stypendia edukacyjne w wysokości 3500 zł mogą uzyskać uczniowie szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjaliści oraz uczniowie szkół średnich (do 20 roku życia). Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest udokumentowanie bardzo dobrych wyników w nauce i  osiągnięć pozaszkolnych w dziedzinie nauki, sportu, kultury lub działalności społecznej. Uczniowie starający się o stypendium zobowiązani są także do przygotowania osobistego planu rozwoju. Plan powinien zawierać projekcję kosztów realizacji pomysłów na poszerzenie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności kwotą wypłacanego w miesięcznych ratach stypendium.

Darczyńcami programu stypendialno – edukacyjnego „Przekaz ku przyszłości” są Poczta Polska S.A., Bank Pocztowy S.A. oraz Postdata S.A.

Fundacja oprócz działalności stypendialnej aktywnie świadczy także pomoc charytatywną m.in. w zakresie zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowania realizacji zabiegów operacyjnych i pobytów na turnusach rehabilitacyjnych. Pocztowy Dar wspiera także organizacje pozarządowe (WOŚP, PCK – kampania „Wyprawka dla żaka”, wyposażenie świetlic) oraz pracowników Poczty i ich rodzin będących ofiarami katastrof i klęsk żywiołowych (m.in. pożary domów).

Rusza II edycja programu stypendialnego „Przekaz ku przyszłości”.

Fundacja „Pocztowy Dar” kontynuuje program stypendialny o charakterze motywacyjno – rozwojowym skierowany do zdolnych i ambitnych uczniów. Na rok szkolny 2012/2013  zostanie przyznanych zostanie 75 stypendiów po 3500 zł każde. Otrzymają je najzdolniejsi, najbardziej ambitni i najbardziej pracowici uczniowie szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów i szkół średnich (do 20 roku życia).

Warunkiem ubiegania się o stypendium prócz udokumentowania sukcesów w nauce i zajęciach pozaszkolnych jest przygotowanie tzw. planu rozwoju w określonej dziedzinie nauki, sportu lub kultury. Plan powinien zawierać projekcję pokrycia kosztów realizacji kwotą stypendium.

Jak w poprzedniej edycji programu wnioski będę oceniane wg 4 kryteriów:

  • średnia ocen na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego,
  • plan rozwoju w określonej dziedzinie nauki sportu lub kultury,
  • szczególne osiągnięcia w dziedzinie wskazanej w planie rozwoju,
  • średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie.

 

Zapraszamy do składania wniosków. Już 31.08.2012 Fundacja ogłosi, kto w roku szkolnym 2012/2013 otrzyma środki na sfinansowanie swoich marzeń edukacyjnych.

Program stypendialny „Przekaz ku przyszłości” nie mógłby być kontynuowany bez wsparcia Poczty Polskiej S.A. i Banku Pocztowego S.A. Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom.

 

 

 

 

Dodatkowe stypendia edukacyjne Fundacji „Pocztowy Dar” na rok szkolny 2011/12

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Miło  nam  poinformować,  że  Fundacja  „Pocztowy  Dar”  weźmie  pod opiekę kolejnych  21  stypendystów. 

Wszystko  dzięki  Bankowi  Pocztowemu,  który przekazał darowiznę dla uzdolnionych uczniów.

Przypomnijmy,  że 31 sierpnia br. spośród nadesłanych i ocenionych przez  Fundację  „Pocztowy  Dar”  wniosków  wyłoniono  50  laureatów.  Choć wyjątkowo  uzdolnionych uczniów ubiegających się o stypendium było znacznie więcej,  Fundacja  mogła  objąć  programem  stypendialnym  tylko  50  osób. Obecnie,  dzięki  darowiźnie Banku Pocztowego, Fundacja „Pocztowy Dar” może objąć opieką  uczniów, którzy zajęli na liście miejsca od 51 do 71. Dlaczego  21 stypendystów?

Otóż, tak się szczęśliwie złożyło, że miejsce 70 i  71  zajęły  osoby  z  taką samą ilością punktów. By nikogo nie krzywdzić Komisja  dokonująca  wyboru stypendystów zdecydowała, że stypendium otrzyma również 71 uczeń z listy.

Planowana wysokość stypendium to 3500 zł na rok szkolny 2011/2012.

Pocztowy_Dar-Dodatkowe_Stypendia_2011-12

Lista Uczniów, stypendystów Fundacji „Pocztowy Dar”

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

bardzo cieszy nas fakt, że odzew na apel Fundacji „Pocztowy Dar” był tak duży.
Ilość chętnych utwierdza nas w przekonaniu, że pomysł ufundowania stypendiów dla najzdolniejszych i osiągających najlepsze wyniki w nauce Uczniów był dobry.

Bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy wszystkie zgłoszenia i prośby. Drogą eliminacji, na zasadach określonych w regulaminie, Komisja zarekomendowała tych, którzy w ciągu najbliższego roku szkolnego otrzymają po 3500 złotych stypendium edukacyjnego, by rozwijać swoje zainteresowania naukowe, pasje, być może spełniać marzenia.

Publikując poniżej listę Uczniów, stypendystów Fundacji „Pocztowy Dar”, bardzo serdecznie wszystkim gratulujemy.

Lista Uczniów, stypendystów Fundacji „Pocztowy Dar” (plik pdf)

Pozostałych, bardzo dziękując za udział, zapraszamy za rok.
Niech możliwość przyznania takiego stypendium będzie dla Was zachętą do nauki, rozwijania zainteresowań i pracy społecznej.

Pomyślności w nowym roku szkolnym życzy

Fundacja „Pocztowy Dar”