Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

1% na rzecz Fundacji

1% na rzecz Fundacji Pocztowy Dar –pocztowej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) – pomagamy i prosimy o pomoc

Fundacja Pocztowy Dar od ośmiu lat pomaga potrzebującym. Realizując cele statutowe, wspiera przede wszystkim osoby z problemami zdrowotnymi dofinansowując do rehabilitacji, badań, zabiegów, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Już po raz piąty możemy zwiększyć nasz budżet dzięki 1% *od podatku, który przekażą nam nasi Przyjaciele. Dzięki pozyskanym funduszom, wspólnie będziemy mogli wyciągnąć pomocną dłoń do jeszcze większej liczby osób potrzebujących naszego wsparcia .

Środki z 1% na rzecz Fundacji „Pocztowy Dar” można przekazać na trzy sposoby:

wypełniając PIT przy pomocy bezpłatnego programu do rozliczenia podatku, dostępnego na stronie www.pocztowydar.org
wpisując w swojej deklaracji podatkowej KRS Fundacji „Pocztowy Dar” – KRS 0 0 0 0 3 7 0 2 1 6
podając dane Fundacji „Pocztowy Dar” we wniosku PIT- WZ składanym do urzędu skarbowego

Jeśli chcesz przekazać nam swój 1% kliknij tutaj (www.pocztowydar.org).

Wszystkie środki z tegorocznej zbiórki 1%, podobnie jak w poprzednich latach, zostaną przeznaczone na pomoc osobom, które będą potrzebowały pomocy w zakresie ratowania zdrowia i życia.

W imieniu Fundacji oraz naszych Beneficjentów dziękujemy naszym Darczyńcom za okazane zaufanie i wsparcie naszych działań.

Program PIT

* 1% od podatku można przekazywać tylko na rzecz Fundacji posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), który Fundacja Pocztowy Dar uzyskała w 2012 r.

Zmiany osobowe w Zarządzie Fundacji

W dniu 8 sierpnia 2016 roku Rada Fundacji dokonała zmian w składzie jej Zarządu.

Do Zarząd zostały powołane:

Bogusława Kłoda – Dębska – Prezes Zarządu Fundacji,

Katarzyna Mikołajczyk – Członek Zarządu Fundacji (do dnia 8 sierpnia 2016 Prezes Fundacji),

Beata Ekler – Członek Zarządu Fundacji.

Przekaż 1% i pomóż potrzebującym!

Żeby wesprzeć podopiecznych Fundacji, wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać odpowiedni KRS lub skorzystać z bezpłatnego programu do rozliczania PIT.

Pomagamy potrzebującym

Podopiecznymi Fundacji Pocztowy Dar są m.in. stypendyści – uzdolnione dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, średnich i gimnazjów. Do tej pory zorganizowaliśmy cztery edycje programu stypendialnego, w ramach których na wypłaty stypendiów do końca 2014 roku Fundacja wypłaciła 964 792,17 zł.

Fundacja wspiera także osoby chore i niepełnosprawne, pracowników Poczty Polskiej oraz ofiary klęsk żywiołowych i katastrof (pracowników Poczty i ich rodziny). W latach 2011 – 2014 na cele zdrowotne (turnusy rehabilitacyjne, zakup leków i sprzętu medycznego) wydaliśmy 244 736,91 zł, na pomoc dla pracowników i ich rodzin (ofiar katastrof i klęsk żywiołowych) – 27 661,60 zł.

Łącznie w latach 2011 – 2014 na rzecz naszych wszystkich beneficjentów przekazaliśmy 1 373 630,18 zł.

Od 2012 r. Fundacja Pocztowy Dar posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. W 2013 r. podatnicy po raz pierwszy mogli przekazać na naszą rzecz 1% swojego podatku. Przy pierwszej zbiórce na konto Fundacji wpłynęło 11 838,70 zł, rok później – 22 512,80 zł. Kwota przekazana przez Darczyńców w ubiegłym roku, w całości została przeznaczona na działalność statutową Fundacji. W ramach zebranych środków dofinansowaliśmy: turnus rehabilitacyjny, dwie rehabilitacje domowe, zakup aparatu słuchowego i materaca przeciwodleżynowego oraz zabieg usunięcia zaćmy.

Kliknij i pomagaj razem z nami!

Potrzeby Fundacji Pocztowy Dar są bardzo duże. Z roku na rok zgłasza się do nas coraz więcej osób, które potrzebują wsparcia. Każda dodatkowa złotówka to możliwość ufundowania kolejnego stypendium, zakupu następnego wózka, leków ratujących zdrowie i życie albo rehabilitacji chorego dziecka.

Żeby wesprzeć Fundację, wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać:

KRS 0000370216

Fundacja Pocztowy Dar

lub wypełnić PIT, korzystając z bezpłatnego programu, który można pobrać z naszej strony.

 PROGRAM PIT za 2014 rok

Wyślij kartkę na „Dzień Życzliwości i Pozdrowień” (21 listopada)

Od 14 listopada br. w wybranych placówkach pocztowych na terenie RS Gdańsk i RS Katowice oraz na platformie envelo.pl dostępne są kartki okolicznościowe z okazji „Dnia Życzliwości i Pozdrowień”. Kartki zaprojektowali Laureaci konkursu organizowanego przez Pocztę Polską i Fundację Pocztowy Dar. Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach wiekowych.

Autorami projektów kartek są:

  • Gabriela Pępko (kategoria 10-12 lat) praca pt. „Życzliwość ułatwia życie”,
  • Grzegorz Wiącek (kategoria 13-16 lat) praca pt. „Kolego, pomogę – trąba do góry!”.

Kartki w cenie 1 zł za sztukę można kupić w następujących placówkach:

  • RS Gdańsk – UP Słupsk 1, UP Słupsk 8, UP Słupsk 10, UP Słupsk 12 oraz UP Gdańsk 50.
  • RS Katowice  – UP Opole 1, UP Namysłów, UP Katowice 1.

Gabriela Pępko Grzegorz Wiącek

Kartki sprzedawane są w regionach, które obejmują swoim zasięgiem miejsca zamieszkania Laureatów.

W sprzedaży dostępne są także kartki elektroniczne. Można je nabyć za pośrednictwem platformy www.envelo.pl (link http://www.envelo.pl/feecard/app/open/ecard/ecard.jspx;jsessionid=+79lNvMBsCz2yQD9VbjWxfyf.fe271b8b-5d82-3613-a3da-51d037223252)

Kartki elektroniczne zostały przygotowane w oparciu o projekty osób, które zajęły II miejsce w każdej kategorii wiekowej – Szymona Duraja (kategoria 10-12 lat) i Uli Kędziory (13-16 lat).

 

„Przekaz Ku przyszłości” – termin składania wniosków wydłużony do 31 sierpnia

Fundacja Pocztowy Dar wydłuża termin składnia wniosków stypendialnych do końca sierpnia br. Zmiana terminu spowodowana jest pozyskaniem nowego Darczyńcy. Sześć dodatkowych stypendiów ufunduje Postdata S.A. – spółka z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. Tym samym na rok szkolny 2012/2013 Fundacja ufunduje stypendia dla 81 uczniów.

Stypendia edukacyjne w wysokości 3500 zł mogą uzyskać uczniowie szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjaliści oraz uczniowie szkół średnich (do 20 roku życia). Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest udokumentowanie bardzo dobrych wyników w nauce i  osiągnięć pozaszkolnych w dziedzinie nauki, sportu, kultury lub działalności społecznej. Uczniowie starający się o stypendium zobowiązani są także do przygotowania osobistego planu rozwoju. Plan powinien zawierać projekcję kosztów realizacji pomysłów na poszerzenie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności kwotą wypłacanego w miesięcznych ratach stypendium.

Darczyńcami programu stypendialno – edukacyjnego „Przekaz ku przyszłości” są Poczta Polska S.A., Bank Pocztowy S.A. oraz Postdata S.A.

Fundacja oprócz działalności stypendialnej aktywnie świadczy także pomoc charytatywną m.in. w zakresie zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowania realizacji zabiegów operacyjnych i pobytów na turnusach rehabilitacyjnych. Pocztowy Dar wspiera także organizacje pozarządowe (WOŚP, PCK – kampania „Wyprawka dla żaka”, wyposażenie świetlic) oraz pracowników Poczty i ich rodzin będących ofiarami katastrof i klęsk żywiołowych (m.in. pożary domów).

Rusza II edycja programu stypendialnego „Przekaz ku przyszłości”.

Fundacja „Pocztowy Dar” kontynuuje program stypendialny o charakterze motywacyjno – rozwojowym skierowany do zdolnych i ambitnych uczniów. Na rok szkolny 2012/2013  zostanie przyznanych zostanie 75 stypendiów po 3500 zł każde. Otrzymają je najzdolniejsi, najbardziej ambitni i najbardziej pracowici uczniowie szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów i szkół średnich (do 20 roku życia).

Warunkiem ubiegania się o stypendium prócz udokumentowania sukcesów w nauce i zajęciach pozaszkolnych jest przygotowanie tzw. planu rozwoju w określonej dziedzinie nauki, sportu lub kultury. Plan powinien zawierać projekcję pokrycia kosztów realizacji kwotą stypendium.

Jak w poprzedniej edycji programu wnioski będę oceniane wg 4 kryteriów:

  • średnia ocen na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego,
  • plan rozwoju w określonej dziedzinie nauki sportu lub kultury,
  • szczególne osiągnięcia w dziedzinie wskazanej w planie rozwoju,
  • średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie.

 

Zapraszamy do składania wniosków. Już 31.08.2012 Fundacja ogłosi, kto w roku szkolnym 2012/2013 otrzyma środki na sfinansowanie swoich marzeń edukacyjnych.

Program stypendialny „Przekaz ku przyszłości” nie mógłby być kontynuowany bez wsparcia Poczty Polskiej S.A. i Banku Pocztowego S.A. Serdecznie dziękujemy naszym Darczyńcom.

 

 

 

 

Dodatkowe stypendia edukacyjne Fundacji „Pocztowy Dar” na rok szkolny 2011/12

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Miło  nam  poinformować,  że  Fundacja  „Pocztowy  Dar”  weźmie  pod opiekę kolejnych  21  stypendystów. 

Wszystko  dzięki  Bankowi  Pocztowemu,  który przekazał darowiznę dla uzdolnionych uczniów.

Przypomnijmy,  że 31 sierpnia br. spośród nadesłanych i ocenionych przez  Fundację  „Pocztowy  Dar”  wniosków  wyłoniono  50  laureatów.  Choć wyjątkowo  uzdolnionych uczniów ubiegających się o stypendium było znacznie więcej,  Fundacja  mogła  objąć  programem  stypendialnym  tylko  50  osób. Obecnie,  dzięki  darowiźnie Banku Pocztowego, Fundacja „Pocztowy Dar” może objąć opieką  uczniów, którzy zajęli na liście miejsca od 51 do 71. Dlaczego  21 stypendystów?

Otóż, tak się szczęśliwie złożyło, że miejsce 70 i  71  zajęły  osoby  z  taką samą ilością punktów. By nikogo nie krzywdzić Komisja  dokonująca  wyboru stypendystów zdecydowała, że stypendium otrzyma również 71 uczeń z listy.

Planowana wysokość stypendium to 3500 zł na rok szkolny 2011/2012.

Pocztowy_Dar-Dodatkowe_Stypendia_2011-12

Lista Uczniów, stypendystów Fundacji „Pocztowy Dar”

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

bardzo cieszy nas fakt, że odzew na apel Fundacji „Pocztowy Dar” był tak duży.
Ilość chętnych utwierdza nas w przekonaniu, że pomysł ufundowania stypendiów dla najzdolniejszych i osiągających najlepsze wyniki w nauce Uczniów był dobry.

Bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy wszystkie zgłoszenia i prośby. Drogą eliminacji, na zasadach określonych w regulaminie, Komisja zarekomendowała tych, którzy w ciągu najbliższego roku szkolnego otrzymają po 3500 złotych stypendium edukacyjnego, by rozwijać swoje zainteresowania naukowe, pasje, być może spełniać marzenia.

Publikując poniżej listę Uczniów, stypendystów Fundacji „Pocztowy Dar”, bardzo serdecznie wszystkim gratulujemy.

Lista Uczniów, stypendystów Fundacji „Pocztowy Dar” (plik pdf)

Pozostałych, bardzo dziękując za udział, zapraszamy za rok.
Niech możliwość przyznania takiego stypendium będzie dla Was zachętą do nauki, rozwijania zainteresowań i pracy społecznej.

Pomyślności w nowym roku szkolnym życzy

Fundacja „Pocztowy Dar”