Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

1% na rzecz Fundacji

1% na rzecz Fundacji Pocztowy Dar – pocztowej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) – pomagamy i prosimy o pomoc

Fundacja Pocztowy Dar od dziewięciu lat pomaga potrzebującym. Realizując cele statutowe, od początku wspiera przede wszystkim osoby z problemami zdrowotnymi dofinansowując do rehabilitacji, badań, zabiegów, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Już po raz szósty możemy zwiększyć nasz budżet dzięki 1%* od podatku, który przekażą nam nasi Przyjaciele. Dzięki pozyskanym funduszom, wspólnie będziemy mogli wyciągnąć pomocną dłoń do jeszcze większej liczby osób potrzebujących naszego wsparcia.

Środki z 1% na rzecz Fundacji „Pocztowy Dar” można przekazać na trzy sposoby:

• wypełniając PIT przy pomocy bezpłatnego programu do rozliczenia podatku, dostępnego na stronie www.pocztowydar.org,

• wpisując w swojej deklaracji podatkowej KRS Fundacji „Pocztowy Dar” – KRS 0 0 0 0 3 7 0 2 1 6,

• podając dane Fundacji „Pocztowy Dar” we wniosku PIT- WZ składanym do urzędu skarbowego.

Wszystkie środki z tegorocznej zbiórki 1%, podobnie jak w poprzednich latach, zostaną przeznaczone na pomoc osobom, które będą potrzebowały pomocy w zakresie ratowania zdrowia i życia.

W imieniu Fundacji oraz naszych Beneficjentów dziękujemy naszym Darczyńcom za okazane zaufanie i wsparcie naszych działań.

PIT2018

* 1% od podatku można przekazywać tylko na rzecz Fundacji posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), który Fundacja Pocztowy Dar uzyskała w 2012 r.

Puszki-skarbonki Fundacji Pocztowy Dar w placówkach pocztowych

puszki-plakat_referenceOd listopada br., w 31 placówkach Poczty Polskiej pojawiły się puszki – skarbonki, do których zbierane są środki na wsparcie najmłodszych podopiecznych Fundacji Pocztowy Dar. Docelowo w przyszłości puszki pojawią się w znacznie większej liczbie lokalizacji.

Klienci, którzy będą chcieli wesprzeć działania Fundacji Pocztowy Dar mogą znaleźć puszki bez problemu. Znajdują się one na ladach, przy okienkach pocztowych.

Wszystkie środki ze zbiorki do puszek zostaną  przeznaczone na pomoc dla dzieci – najmłodszych podopiecznych Fundacji Pocztowy Dar.

Fundacja Pocztowy Dar działa od 2010 r. Jej celem jest m.in. prowadzenie działań w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz wyrównywania szans edukacyjno-rozwojowych. Pomoc, którą świadczy trafia przede wszystkim do osób, które mają problemy zdrowotne i polega m.in. na dofinansowywaniu zabiegów medycznych, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Beneficjentami Fundacji są także uzdolnione dzieci otrzymujące stypendia edukacyjne oraz osoby poszkodowane w czasie katastrof i klęsk  żywiołowych.

Biegnijmy razem dla Adama

13 października 2018 r. odbędzie się VII Otwarty Bieg o Puchar Prezesa Poczty Polskiej. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Poczty Polskiej zadeklarowali przekazanie środków na fundusz, na którym zbierane są środki na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego dla podopiecznego Fundacji „Pocztowy Dar”.

Im więcej osób w nim pobiegnie, tym więcej środków wpłynie na fundusz. Każdy z nas, kto przebiegnie pełny dystans biegu głównego (10 km), dorzuci od siebie 20 zł do funduszu. Za każdy przebiegnięty przez biegaczy kilometr do funduszu wpłynie 2 zł.

Informacje o biegu

Oficjalne otwarcie Biegu rozpocznie się 13.10.2018 r. o godz. 11.15 na terenie Parku Szymanowskiego w Warszawie (wejście od ul. Elekcyjnej). Przy okazji głównego biegu zostanie dodatkowo zorganizowany bieg na dystansie 5 km i 1 mili. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału w biegach. Termin zgłoszeń upływa 10 października 2018 r. Zgłoszenia i dodatkowe informacje pod nr tel.: 502 016 729 lub (22) 548 11 18.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji i wsparcia Adama.

Wszystkim, którzy chcieliby dodatkowo wesprzeć finansowo Adama podajemy jego nr. konta do wpłacania darowizn:

47 1320 1537 0097 8543 3000 0001 (Bank Pocztowy), tytuł wpłaty: Darowizna na rzecz Adama Roy

III Bieg Pocztyliona – 10 tys. zł dla Adama

Tegoroczny Bieg Pocztyliona dobiegł końca. Zawodnicy przebiegli ok. 2300 km i wnieśli bardzo duży wkład w to, aby nasz Adam mógł wyjść z domu, w którym więzi go choroba – nie na własnych nogach, ale na elektrycznym wózku inwalidzkim, którego zakup staje się coraz bardziej realny.

Aby Adam mógł kupić wózek brakuje mu jeszcze 13 tys. zł. – 10 tys. zł dostanie od Zarządu Poczty Polskiej dzięki biegaczom, 3 tys. zł to dofinansowanie z PFRON. A kwota potrzebna na zakup wózka to 26 tys. zł.

Wszystkim, którzy chcieliby dodatkowo wesprzeć finansowo Adama podajemy jego nr. konta do wpłacania darowizn:

47 1320 1537 0097 8543 3000 0001 (Bank Pocztowy), tytuł wpłaty: Darowizna na rzecz Adama Roy – wózek

III Bieg Pocztyliona – Kilometry dla Adama

Tegoroczny III Bieg Pocztyliona ma nie tylko wymiar historyczny i sportowy. Uczestniczący w nim biegacze dokładają swoją cegiełkę do zakupu wózka inwalidzkiego dla ciężko chorego, byłego pracownika Poczty Polskiej, podopiecznego Fundacji „Pocztowy Dar”.

Każdy kilometr, który przebiegnie sztafeta biegaczy to 4,5 zł, które wpada do funduszu środków przeznaczonych na zakup wózka elektrycznego. Im więcej kilometrów przebiegnie drużyna, tym bardziej wzrośnie szansa, na to że nasz pocztowy kolega samodzielnie będzie mógł wyjechać z domu. Gdy jego stan zdrowia się pogorszy, wózek może być mu niezbędny także do poruszania się po domu.

Środki, które „wybiegają” uczestnicy biegu, przekaże na konto Fundacji Zarząd Poczty Polskiej.

Szansa na to, że biegacze „wybiegają” całą kwotę niezbędną do zakupu wózka (ok. 26 tys. zł) jest niewielka, choć ich wkład będzie znaczący i nieoceniony.

Wszystkim, którzy chcieliby dodatkowo wesprzeć finansowo Adama podajemy jego nr. konta do wpłacania darowizn:

47 1320 1537 0097 8543 3000 0001 (Bank Pocztowy), tytuł wpłaty: Darowizna na rzecz Adama Roy

1% na rzecz Fundacji

1% na rzecz Fundacji Pocztowy Dar –pocztowej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) – pomagamy i prosimy o pomoc

Fundacja Pocztowy Dar od ośmiu lat pomaga potrzebującym. Realizując cele statutowe, wspiera przede wszystkim osoby z problemami zdrowotnymi dofinansowując do rehabilitacji, badań, zabiegów, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Już po raz piąty możemy zwiększyć nasz budżet dzięki 1% *od podatku, który przekażą nam nasi Przyjaciele. Dzięki pozyskanym funduszom, wspólnie będziemy mogli wyciągnąć pomocną dłoń do jeszcze większej liczby osób potrzebujących naszego wsparcia .

Środki z 1% na rzecz Fundacji „Pocztowy Dar” można przekazać na trzy sposoby:

wypełniając PIT przy pomocy bezpłatnego programu do rozliczenia podatku, dostępnego na stronie www.pocztowydar.org
wpisując w swojej deklaracji podatkowej KRS Fundacji „Pocztowy Dar” – KRS 0 0 0 0 3 7 0 2 1 6
podając dane Fundacji „Pocztowy Dar” we wniosku PIT- WZ składanym do urzędu skarbowego

Jeśli chcesz przekazać nam swój 1% kliknij tutaj (www.pocztowydar.org).

Wszystkie środki z tegorocznej zbiórki 1%, podobnie jak w poprzednich latach, zostaną przeznaczone na pomoc osobom, które będą potrzebowały pomocy w zakresie ratowania zdrowia i życia.

W imieniu Fundacji oraz naszych Beneficjentów dziękujemy naszym Darczyńcom za okazane zaufanie i wsparcie naszych działań.

Program PIT

* 1% od podatku można przekazywać tylko na rzecz Fundacji posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), który Fundacja Pocztowy Dar uzyskała w 2012 r.

Zmiany osobowe w Zarządzie Fundacji

W dniu 8 sierpnia 2016 roku Rada Fundacji dokonała zmian w składzie jej Zarządu.

Do Zarząd zostały powołane:

Bogusława Kłoda – Dębska – Prezes Zarządu Fundacji,

Katarzyna Mikołajczyk – Członek Zarządu Fundacji (do dnia 8 sierpnia 2016 Prezes Fundacji),

Beata Ekler – Członek Zarządu Fundacji.

Przekaż 1% i pomóż potrzebującym!

Żeby wesprzeć podopiecznych Fundacji, wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać odpowiedni KRS lub skorzystać z bezpłatnego programu do rozliczania PIT.

Pomagamy potrzebującym

Podopiecznymi Fundacji Pocztowy Dar są m.in. stypendyści – uzdolnione dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, średnich i gimnazjów. Do tej pory zorganizowaliśmy cztery edycje programu stypendialnego, w ramach których na wypłaty stypendiów do końca 2014 roku Fundacja wypłaciła 964 792,17 zł.

Fundacja wspiera także osoby chore i niepełnosprawne, pracowników Poczty Polskiej oraz ofiary klęsk żywiołowych i katastrof (pracowników Poczty i ich rodziny). W latach 2011 – 2014 na cele zdrowotne (turnusy rehabilitacyjne, zakup leków i sprzętu medycznego) wydaliśmy 244 736,91 zł, na pomoc dla pracowników i ich rodzin (ofiar katastrof i klęsk żywiołowych) – 27 661,60 zł.

Łącznie w latach 2011 – 2014 na rzecz naszych wszystkich beneficjentów przekazaliśmy 1 373 630,18 zł.

Od 2012 r. Fundacja Pocztowy Dar posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. W 2013 r. podatnicy po raz pierwszy mogli przekazać na naszą rzecz 1% swojego podatku. Przy pierwszej zbiórce na konto Fundacji wpłynęło 11 838,70 zł, rok później – 22 512,80 zł. Kwota przekazana przez Darczyńców w ubiegłym roku, w całości została przeznaczona na działalność statutową Fundacji. W ramach zebranych środków dofinansowaliśmy: turnus rehabilitacyjny, dwie rehabilitacje domowe, zakup aparatu słuchowego i materaca przeciwodleżynowego oraz zabieg usunięcia zaćmy.

Kliknij i pomagaj razem z nami!

Potrzeby Fundacji Pocztowy Dar są bardzo duże. Z roku na rok zgłasza się do nas coraz więcej osób, które potrzebują wsparcia. Każda dodatkowa złotówka to możliwość ufundowania kolejnego stypendium, zakupu następnego wózka, leków ratujących zdrowie i życie albo rehabilitacji chorego dziecka.

Żeby wesprzeć Fundację, wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać:

KRS 0000370216

Fundacja Pocztowy Dar

lub wypełnić PIT, korzystając z bezpłatnego programu, który można pobrać z naszej strony.

 PROGRAM PIT za 2014 rok

Wyślij kartkę na „Dzień Życzliwości i Pozdrowień” (21 listopada)

Od 14 listopada br. w wybranych placówkach pocztowych na terenie RS Gdańsk i RS Katowice oraz na platformie envelo.pl dostępne są kartki okolicznościowe z okazji „Dnia Życzliwości i Pozdrowień”. Kartki zaprojektowali Laureaci konkursu organizowanego przez Pocztę Polską i Fundację Pocztowy Dar. Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach wiekowych.

Autorami projektów kartek są:

  • Gabriela Pępko (kategoria 10-12 lat) praca pt. „Życzliwość ułatwia życie”,
  • Grzegorz Wiącek (kategoria 13-16 lat) praca pt. „Kolego, pomogę – trąba do góry!”.

Kartki w cenie 1 zł za sztukę można kupić w następujących placówkach:

  • RS Gdańsk – UP Słupsk 1, UP Słupsk 8, UP Słupsk 10, UP Słupsk 12 oraz UP Gdańsk 50.
  • RS Katowice  – UP Opole 1, UP Namysłów, UP Katowice 1.

Gabriela Pępko Grzegorz Wiącek

Kartki sprzedawane są w regionach, które obejmują swoim zasięgiem miejsca zamieszkania Laureatów.

W sprzedaży dostępne są także kartki elektroniczne. Można je nabyć za pośrednictwem platformy www.envelo.pl (link http://www.envelo.pl/feecard/app/open/ecard/ecard.jspx;jsessionid=+79lNvMBsCz2yQD9VbjWxfyf.fe271b8b-5d82-3613-a3da-51d037223252)

Kartki elektroniczne zostały przygotowane w oparciu o projekty osób, które zajęły II miejsce w każdej kategorii wiekowej – Szymona Duraja (kategoria 10-12 lat) i Uli Kędziory (13-16 lat).