Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Ruszyła V edycja programu stypendialnego

Fundacja „Pocztowy Dar” po raz kolejny wesprze edukację i rozwój uzdolnionych dzieci i młodzieży. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 31 sierpnia br. 

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendia zostaną przyznane 80 zdolnym i ambitnym uczniom szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów i szkół średnich (do 20 roku życia).

Wnioski stypendialne, jak w poprzednich latach, będę oceniane wg następujących kryteriów:

  • średnia ocen na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego (minimum 4,5),
  • szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, działalności społecznej lub kultury,
  • średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie.

Lista młodych ludzi, którzy uzyskają stypendia motywacyjno-rozwojowe na rok szkolny 2015/2016, zostanie opublikowana na stronie www.pocztowydar.org najpóźniej do 30 września br.

Stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie będą wypłacane od października 2015 r. do lipca 2016 r.

Fundatorami stypendiów są Poczta Polska SA i Bank Pocztowy SA.

Warunki formalne 

Aby ubiegać się o stypendium, należy: udokumentować wyniki w nauce, sukcesy w zajęciach pozaszkolnych i sytuację materialną. Konieczne jest też przygotowanie tzw. planu rozwoju w określonej dziedzinie nauki, sportu lub kultury. Plan powinien zawierać informacje, na co uczeń przeznaczy pieniądze pochodzące ze stypendium. O stypendia mogą ubiegać się również osoby, które były już stypendystami Fundacji.

Wnioski można składać do 31 sierpnia br. Wszystkie dokumenty należy przesłać na adres: Fundacja „Pocztowy Dar” ul. Stawki 2, 00 – 940 Warszawa.  

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu wnios. styp. 2015

Załącznik nr 3 oświadczenia – styp.

Regulamin stypendia 2015

Dziękujemy za 1%

Fundacja „Pocztowy dar” dziękuje wszystkim Podatnikom, którzy przekazali na jej rzecz 1% w rozliczeniu podatku od osób fizycznych za rok 2013.

Na konto Fundacji dzięki Państwa życzliwości wpłynęły środki finansowe w wysokości 22 512,80 zł. Kwota ta w całości została przeznaczana na działalność statutową Fundacji. W ramach tych środków dofinansowaliśmy: turnus rehabilitacyjny, dwie rehabilitacje domowe, zakup aparatu słuchowego i materaca przeciwodleżynowego oraz zabieg usunięcia zaćmy.

Raz jeszcze dziękując za Państwa pomoc, prosimy o pamięć przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2014 rok.

 

Lista Uczniów, stypendystów Fundacji „Pocztowy Dar”

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

bardzo cieszy nas fakt, że odzew na apel Fundacji „Pocztowy Dar” był tak duży.
Ilość chętnych utwierdza nas w przekonaniu, że pomysł ufundowania stypendiów dla najzdolniejszych i osiągających najlepsze wyniki w nauce Uczniów był dobry.

Bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy wszystkie zgłoszenia i prośby. Drogą eliminacji, na zasadach określonych w regulaminie, Komisja zarekomendowała tych, którzy w ciągu najbliższego roku szkolnego otrzymają po 3500 złotych stypendium edukacyjnego, by rozwijać swoje zainteresowania naukowe, pasje, być może spełniać marzenia.

Publikując poniżej listę Uczniów, stypendystów Fundacji „Pocztowy Dar”, bardzo serdecznie wszystkim gratulujemy.

Lista Uczniów, stypendystów Fundacji „Pocztowy Dar” (plik pdf)

Pozostałych, bardzo dziękując za udział, zapraszamy za rok.
Niech możliwość przyznania takiego stypendium będzie dla Was zachętą do nauki, rozwijania zainteresowań i pracy społecznej.

Pomyślności w nowym roku szkolnym życzy

Fundacja „Pocztowy Dar”

Powitanie

Witaj na stronie Fundacji „Pocztowy Dar”!

Znajdziesz tutaj informacje o działalności naszej Fundacji, jej celach i zasadach.
Jesteśmy Fundacją powołaną przez Spółkę Akcyjną Poczta Polska i działamy od listopada 2010 roku. Dlatego też będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące usprawnienia naszej działalności.

Jeśli potrzebujesz pomocy – polecamy zakładkę Jak otrzymać pomoc.

Jeśli pragniesz wesprzeć Fundację – polecamy zakładkę Jeśli chcesz pomóc.

Dziękujemy serdecznie za odwiedziny i zapraszamy ponownie!