Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Darowizny otrzymane przez Fundację „Pocztowy dar” w 2015 r.

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych – art. 18 ust 1 e, pkt. 2 Ustawy, Fundacja „Pocztowy dar” podaje do publicznej wiadomości informacje o kwocie darowizn otrzymanych w roku 2015.

Uzyskane w roku 2015 darowizny w kwocie 273 665,72 złotych Fundacja otrzymała od:

 • Fundatora – Poczty Polskiej S.A. – 4 819,20 złotych
 • Banku Pocztowego S.A. -111 000,00 złotych
 • 1% podatku -15 217,52 złotych
 • Osób fizycznych -141 329,00 złotych
 • Osób prawnych – 1 300,- złotych

Otrzymane darowizny zostaną przeznaczone na działania statutowe Fundacji.

Wszystkim naszym Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Pomoc za jeden procent!

Osoby, które nie zwlekają z rozliczeniem podatku, niebawem będą wysyłać swoje PIT-y. Reszta z nas będzie słać rozliczenia w ciągu najbliższych tygodni. Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji „Pocztowy Dar” – pocztowej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Fundacja Pocztowy Dar po raz czwarty może zwiększyć swój budżet, prowadząc zbiórkę środków pochodzących z 1%*. W ciągu ubiegłych trzech lat, Pocztowcy i inni darczyńcy, przekazali w ten sposób prawie 50 tys. zł , w tym 11.838,70 zł (za 2012 rok), 22.512,80 zł (za 2013 rok),  15.217,52 zł (za 2014 rok).  Pozyskane fundusze wspierają realizację celów statutowych fundacji. Udało się w ten sposób pomóc wielu osobom, które potrzebowały dofinansowania do rehabilitacji, leków, sprzętu rehabilitacyjnego,  badań lub zabiegów.

W imieniu Fundacji oraz jej Beneficjentów dziękujemy naszym Darczyńcom za okazane zaufanie i przekazane środki finansowe.

Realna pomoc

To między innymi dzięki wsparciu Darczyńców oraz „1%” tylko w 2015 roku Fundacja:

 • przyznała pomoc materialną przeznaczoną na cele zdrowotne  w wysokości 64 508,35 zł,
 • dofinansowała projekty realizowane przez organizacje pozarządowe związane z edukacją, ochroną zdrowia, uaktywnianiem środowisk osób niepełnosprawnych kwotą 25 116,- zł,
 • uruchomiła V edycję stypendiów, w ramach której w roku szkolnym 2015/16 wypłaci kwotę 374 500,- zł.
 • wsparła Pocztowców w potrzebie (np. pożary mieszkań)  – kwota 14 598,83 zł

Jak można przekazać 1% ?

Środki z 1% można przekazać na dwa sposoby:

 • wpisać do swojej deklaracji podatkowej KRS Fundacji Pocztowy DarKRS 0 0 0 0 3 7 0 2 1 6
 • wypełnić PIT, korzystając z bezpłatnego programu dostępnego na stronie www.pocztowydar.org

Przypominamy, że 1% od podatku nie może w naszym imieniu przekazać pracodawca.

Za każdy dar serca dziękujemy już dziś!

 

* 1% od podatku można przekazywać tylko na rzecz Fundacji posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Fundacja Pocztowy Dar uzyskała go w 2012 r.

Pobierz_program_PIT

 

Dodatkowe stypendia dla zdolnych uczniów i młodzieży

Decyzją Rady i Zarządu Fundacji „Pocztowy Dar” zostało przyznanych dodatkowych 27 stypendiów edukacyjnych.

Rokrocznie do Fundacji wpływa bardzo wiele wniosków od uzdolnionych i ambitnych młodych ludzi. Trudno spośród nich wybrać najlepszych z najlepszych – zawsze jest to bardzo trudna decyzja.  W tym roku Fundacja zdecydowała się zwiększyć pulę środków finansowych na stypendia edukacyjne. Ponad przyznane wcześniej w V edycji programu „ Przekaz ku przyszłości” 80 stypendiów,  ufundowane zostaną dodatkowe stypendia dla 27 zdolnych młodych osób.

Lista stypendystów Fundacji na stronę – styp dodatkowe

Gratulujemy wszystkim stypendystom i przypominamy, ze kolejna edycja programu „Przekaz ku przyszłości” rusza już za niespełna rok.

 

Lista stypendystów V edycji programu „Przekaz ku przyszłości”

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu alfabetyczną listę stypendystów V edycji programu „Przekaz ku przyszłości”.

Do Fundacji nadesłano 394 wniosków, z których komisja stypendialna wybrała 80 osób w trzech kategoriach wiekowych: poziom szkoły podstawowej (po IV klasie), gimnazjum i poziom szkoły średniej. Punktowane były: plan rozwoju z projekcją kosztów, osiągnięcia, średnia ocen i dochód netto na osobę w rodzinie. Na liście znajdują się nazwiska uczniów, którzy osiągnęli największą liczbę punktów w swojej kategorii wiekowej. Dodatkowo informujemy, że z osobami zakwalifikowanymi będziemy kontaktować się poprzez adres e-mail lub numer telefonu podany na wniosku.

Nadesłane wnioski w większości były dopracowane i przemyślane, poziom z roku na rok jest coraz wyższy. Wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania i wysłania do Fundacji dokumentów stypendialnych bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi osiągnięciami, pasjami i marzeniami. Mamy nadzieję, że ten wysiłek będzie trampoliną do przyszłych sukcesów.

Najlepszym z najlepszych – Stypendystom Fundacji „Pocztowy dar” w roku szkolnym  2015/16 serdecznie gratulujemy!

Lista Stypendystów 2015_16

Ruszyła V edycja programu stypendialnego

Fundacja „Pocztowy Dar” po raz kolejny wesprze edukację i rozwój uzdolnionych dzieci i młodzieży. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 31 sierpnia br. 

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendia zostaną przyznane 80 zdolnym i ambitnym uczniom szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów i szkół średnich (do 20 roku życia).

Wnioski stypendialne, jak w poprzednich latach, będę oceniane wg następujących kryteriów:

 • średnia ocen na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego (minimum 4,5),
 • szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, działalności społecznej lub kultury,
 • średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie.

Lista młodych ludzi, którzy uzyskają stypendia motywacyjno-rozwojowe na rok szkolny 2015/2016, zostanie opublikowana na stronie www.pocztowydar.org najpóźniej do 30 września br.

Stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie będą wypłacane od października 2015 r. do lipca 2016 r.

Fundatorami stypendiów są Poczta Polska SA i Bank Pocztowy SA.

Warunki formalne 

Aby ubiegać się o stypendium, należy: udokumentować wyniki w nauce, sukcesy w zajęciach pozaszkolnych i sytuację materialną. Konieczne jest też przygotowanie tzw. planu rozwoju w określonej dziedzinie nauki, sportu lub kultury. Plan powinien zawierać informacje, na co uczeń przeznaczy pieniądze pochodzące ze stypendium. O stypendia mogą ubiegać się również osoby, które były już stypendystami Fundacji.

Wnioski można składać do 31 sierpnia br. Wszystkie dokumenty należy przesłać na adres: Fundacja „Pocztowy Dar” ul. Stawki 2, 00 – 940 Warszawa.  

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu wnios. styp. 2015

Załącznik nr 3 oświadczenia – styp.

Regulamin stypendia 2015

Wrzuć zużyty toner lub kartridż do eko-boxu i wspieraj naszą Fundację!

EKO_BOXOd kwietnia br. w wybranych placówkach Poczty Polskiej dostępne są pojemniki, do których można wrzucać opakowania po materiałach eksploatacyjnych do drukowania. Każde z nich to 1 zł na koncie Fundacji Pocztowy Dar i zasilenie funduszu na wypłatę stypendiów dla zdolnych dzieci i młodzieży.

Pojemniki można znaleźć w placówkach, w których znajdują się Samoobsługowe Strefy Handlu. Lista znajduje się poniżej.

 Lista placówek_SSH

Można do nich wrzucać wszystkie zużyte tonery i kartridże – bez względu na to, gdzie zostały zakupione.

Każdy pojemnik oznaczony jest naklejką promującą bezterminową akcję wspierającą naszą Fundację.

Partnerstwo z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych – stawiamy na wiedzę i profilaktykę

Poczta Polska i Fundacja Pocztowy Dar podpisały umowę o partnerstwie z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych (PKPO). Celem współpracy jest promowanie profilaktyki onkologicznej, edukacji na temat różnych typów nowotworów i innych chorób cywilizacyjnych.

PKPO  – wspólny głos ponad 80 tys. pacjentów

Koalicja powstała w lutym 2009 roku. Jej założycielami były cztery stowarzyszenia: Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową oraz Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO. Obecnie reprezentuje 80 tys. osób zrzeszonych w 27 organizacjach i jest największą i najlepiej zorganizowaną reprezentacją pacjentów onkologicznych.

002DSC_2370 copy

Celem działania PKPO jest poprawa sytuacji chorych onkologicznie w Polsce oraz poprawa statystyk dotyczących przeżycia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce poprzez wdrożenie najwyższych standardów diagnostyki i terapii nowotworów.

Warto wiedzieć więcej

W ramach wspólnych działań zajmiemy się przede wszystkim edukacją pracowników Poczty Polskiej. W publikacjach, które regularnie będą ukazywać się m.in. w Intranecie i w Magazynie Poczta Polska. Będziemy pisać o profilaktyce, badaniach prewencyjnych, psychoonkologii i sposobach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami – własną chorobą, chorobą bliskich i powrotem do pracy po wyleczeniu. Materiały będą miały formę artykułów, plakatów i infografik*.

001DSC_2369 copy

Uruchomimy także specjalnego maila, na który można zadawać pytania dotyczące chorób XX wieku. Siłami wszystkich stron partnerstwa postaramy się, aby każdy pracownik Poczty Polskiej wiedział, że chorobom cywilizacyjnym można zapobiegać a diagnoza nowotworu nie oznacza końca świata. Coraz częściej chorujemy na raka, ale coraz łatwej go wyleczyć.

* przystępna i przejrzysta graficzna prezentacja danych, informacji i wiedzy

Światowy Dzień Walki z Rakiem – postaw na profilaktykę

4 lutego br. po raz piętnasty obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem.  Tegoroczne hasło przewodnie „Nie poza nami” ma na celu promowanie pozytywnego i aktywnego podejścia do walki z rakiem. Na każdym etapie choroby nowotworowej są dostępne rozwiązania wspomagające pacjentów onkologicznych. 

Choroby XXI w.  – prognozy WHO

W Polsce pierwszą przyczyną zgonów są choroby układu krążenia, drugą  – nowotwory złośliwe. Zgodnie z przewidywaniami, w najbliższym czasie znacząco wzrośnie zachorowalność na raka (o 75% do 2030 r.) a ludzie będą umierali najczęściej właśnie na choroby onkologiczne.

Już teraz rośnie także zachorowalność także na inne choroby cywilizacyjne. Choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zawały, cukrzyca i otyłość są plagą XXI wieku i przyczyną ponad 80% wszystkich zgonów. Zachorowanie na jedną z chorób cywilizacyjnych znacznie podnosi ryzyko zachorowania na następną.

Do bezpośrednich przyczyn występowania ww. chorób zalicza się najczęściej: brak aktywności  fizycznej i prowadzenie siedzącego trybu pracy i życia, niezdrowe i schemizowane jedzenie, stosowanie używek,  stres, szybkie tempo życia oraz brak odpoczynku. Aby skutecznie walczyć z plagą chorób cywilizacyjnych należy skupić się przede wszystkim na profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia.

Postaw na profilaktykę  – kilka prostych zasad  

Profilaktyka antynowotworowa

Chorobom nowotworowym i innym chorobom cywilizacyjnym, w bardzo wielu przypadkach, można skutecznie zapobiegać. Wystarczy systematycznie i codzienne stosowanie podstawowych zasad zapisanych m. in. w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Stanowią one swoisty „dekalog” zdrowego stylu życia.

Nasz organizm posiada wrodzoną, naturalną umiejętność samoleczenia. Może on jednak skorzystać z niej tylko wtedy, gdy wyeliminujemy z życia zachowania szkodzące zdrowiu i podejmujemy aktywności, które je wspomagają.

 

Badania profilaktyczne – regularnie i w każdym wieku

Systematycznie i regularnie wykonywane badania profilaktyczne to najskuteczniejszy sposób na wczesne wykrycie i zdiagnozowanie zmian chorobowych. Dotyczy to szczególnie chorób nowotworowych.

– Pamiętajmy, że rak wcześnie wykryty jest wyleczalny, a nowoczesne terapie w onkologii gwarantują dobrą jakość i wydłużenie życia nawet w zaawansowanych stadiach choroby. Wiele zależy od nas samych. Zachęcam do świadomego dbania o własne zdrowie i regularnego wykonywania badań profilaktycznych, one na prawdę ratują życie – przekonuje Szymon Chrostowski, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, który wygrał z rakiem w młodym wieku.

Pamiętaj! Najlepiej na początku każdego roku zaznaczyć  w kalendarzu przybliżone terminy badań, które powinniśmy wykonać. Warto sprawdzać, czy w okolicy naszej pracy czy miejsca zamieszkania, odbywają się akcje podczas których można się bezpłatnie przebadać.

 

WAŻNE! Od 1 stycznia 2015 roku w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej lekarz POZ może wystawić Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, która uprawnia do wykonania badan diagnostycznych, wizyt u specjalistów i w szpitalu bez kolejek. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj . Praktyczny poradnik dla pacjentów przygotowało PKPO.

Informacja o bezpłatnych poradach, konsultacjach i badaniach onkologicznych, które można zrobić bezpłatnie z okazji Dnia Otwartych Drzwi w krajowych ośrodkach onkologicznych znajduje się poniżej.

Niewiedza rodzi strach

Wszystkich, którzy maja jakieś pytania dotyczące zachorowań na nowotwory prosimy o wysyłanie maili na adres info@pkopo.pl.