Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

Fundacja Pocztowy Dar – wspieramy chore dzieci i zaangażowaną młodzież

Łódzkie Hospicjum dla Dzieci

W kwietniu br., dzięki środkom pochodzącym z 1% od podatku i darowizn, przekazanych na stowarzyszenia, otwarte zostało Centrum Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej ŁUPKOWA.

To pierwszy w regionie łódzkim stacjonarny ośrodek dla pacjentów oddychających przy pomocy respiratorów, który będzie stanowił zaplecze dla zespołu opieki domowej oraz zapewni 26 miejsc dla pacjentów, którzy nie mogą korzystać z opieki swoich najbliższych w domach.

Wsparcie Fundacji Pocztowy Dar polegało na zakupie dwóch koncentratorów tlenu everflo, stanowiących  wyposażenia oddziału.

Fundacja Pistacja

Fundacja „Pistacja” działa na rzecz wspierania i pomagania rodzinom i młodym ludziom. Jednym z projektów  wspartych przez Fundację „Pocztowy Dar” był remont i wyposażenie sali w klasztorze OO. Paulinów, w której młodzież ze świdnickich szkół może się spotkać, pouczyć się i porozmawiać z ciekawymi ludźmi, zwanej Inkubatorem 3M „Miłość, Młodość, Mądrość”.

Drugim projektem, który pomogła zrealizować pocztowa fundacja, była organizacja konkursu “Moje rozstanie z kanapą”, w którym zadaniem uczestników było przedstawienie wpływu Światowych Dni Młodzieży na ich dalsze życie czy wiarę.

W czasie ostatnio organizowanego spotkania dla podopiecznych „Pistacji” i darczyńców wręczono nagrody dla zwycięzców konkursu oraz przekazano statuetki “Pistacji” dla osób, które najbardziej wspierają Fundację. Wśród nich była m.in. Fundacja Pocztowy Dar.

Nagrodzeni w swoich wypowiedziach  odnieśli się do wspomnień Pontyfikatu Św. Jana Pawła II, dzień spotkania był dniem urodzin Wielkiego Polaka.

Odbierająca nagrodę Prezes Fundacji Agnieszka Kłoda-Dębska zaapelowała do młodych ludzi – Kiedy byłam tak młoda jak wy, wydawało mi się, że na wszystko jeszcze  mam czas. Żyłam młodością i wiarą, że i Św. Jan Paweł II będzie żył zawsze. Kiedy odszedł nagle pomyślałam, że za mało kochałam, za mało czytałam, za mało słuchałam. Wiedziałam już, że każda niewykorzystana chwila jest czasem nie do odrobienia Nie odkładajcie niczego na później! Życie jest piękne, ale przemija a św. Jan Paweł II zawsze zachęcał do tego, by przeżyć życie jego pełnią. Dlatego kochajcie, bo to najważniejsze na świecie – mówiła.

Informacje o kolejnych projektach, wspieranych przez pocztową Fundację, przekażemy w kolejnych publikacjach.

 

Fundacja Pocztowy Dar pomaga bezdomnym i ubogim

Piątkowy wieczór dla wielu bezdomnych i ubogich Warszawiaków był długo wyczekiwanym dniem. Wspólnota Sant’Egidio wraz z zaprzyjaźnionymi instytucjami i ludźmi dobrej woli zorganizowała dla nich Wigilię w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie. Wśród organizatorów wydarzenia znalazła się Fundacja Pocztowy Dar.

wigilia-5-slider

Do każdego z Gości dotarli wcześniej Wolontariusze z imiennymi zaproszeniami. Na miejscu czekała na nich niesamowita domowa atmosfera pełna nadziei, ciepła i spokoju.

wigilia-3

Pani Magdalena Wolnik, która w imieniu międzynarodowej Wspólnoty Sant’Egidio już po raz ósmy organizuje w Warszawie „Wigilię z Ubogimi”, zapewniała, że tego wieczoru wszyscy są mile widziani i nikt nie powinien czuć się wykluczony.

wigilia-ubodzy-3

Podobne spotkania przedświąteczne Wspólnota Sant’Egidio organizuje z sukcesem w ponad 70 krajach na świecie. Dzięki tej inicjatywie, ubodzy i bezdomni mogą przełamać się opłatkiem, posilić wigilijnym posiłkiem, a po kolacji wspólnie kolędować. Tego wieczoru nie zabrakło również darów od świętego Mikołaja, wśród których znalazły się przede wszystkim artykuły pierwszej potrzeby: koce, śpiwory, buty czy ciepłe ubrania.

Zapraszamy na stronę Wspólnoty Sant’Egidio

Zmiany osobowe w Radzie Fundacji

W dniu 6 lipca 2016 roku Fundator dokonał zmian w składzie Rady Fundacji.

Do Rady Fundacji na okres pierwszej kadencji zostali powołani:

Katarzyna Grzelczyk

Marta Śmielewicz

Radosław Kazimierski

Zbigniew Baranowski

Sławomir Redmer

Bogumił Nowicki

Konrad Żukowski

Darowizny otrzymane przez Fundację „Pocztowy dar” w 2015 r.

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych – art. 18 ust 1 e, pkt. 2 Ustawy, Fundacja „Pocztowy dar” podaje do publicznej wiadomości informacje o kwocie darowizn otrzymanych w roku 2015.

Uzyskane w roku 2015 darowizny w kwocie 273 665,72 złotych Fundacja otrzymała od:

 • Fundatora – Poczty Polskiej S.A. – 4 819,20 złotych
 • Banku Pocztowego S.A. -111 000,00 złotych
 • 1% podatku -15 217,52 złotych
 • Osób fizycznych -141 329,00 złotych
 • Osób prawnych – 1 300,- złotych

Otrzymane darowizny zostaną przeznaczone na działania statutowe Fundacji.

Wszystkim naszym Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Pomoc za jeden procent!

Osoby, które nie zwlekają z rozliczeniem podatku, niebawem będą wysyłać swoje PIT-y. Reszta z nas będzie słać rozliczenia w ciągu najbliższych tygodni. Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji „Pocztowy Dar” – pocztowej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Fundacja Pocztowy Dar po raz czwarty może zwiększyć swój budżet, prowadząc zbiórkę środków pochodzących z 1%*. W ciągu ubiegłych trzech lat, Pocztowcy i inni darczyńcy, przekazali w ten sposób prawie 50 tys. zł , w tym 11.838,70 zł (za 2012 rok), 22.512,80 zł (za 2013 rok),  15.217,52 zł (za 2014 rok).  Pozyskane fundusze wspierają realizację celów statutowych fundacji. Udało się w ten sposób pomóc wielu osobom, które potrzebowały dofinansowania do rehabilitacji, leków, sprzętu rehabilitacyjnego,  badań lub zabiegów.

W imieniu Fundacji oraz jej Beneficjentów dziękujemy naszym Darczyńcom za okazane zaufanie i przekazane środki finansowe.

Realna pomoc

To między innymi dzięki wsparciu Darczyńców oraz „1%” tylko w 2015 roku Fundacja:

 • przyznała pomoc materialną przeznaczoną na cele zdrowotne  w wysokości 64 508,35 zł,
 • dofinansowała projekty realizowane przez organizacje pozarządowe związane z edukacją, ochroną zdrowia, uaktywnianiem środowisk osób niepełnosprawnych kwotą 25 116,- zł,
 • uruchomiła V edycję stypendiów, w ramach której w roku szkolnym 2015/16 wypłaci kwotę 374 500,- zł.
 • wsparła Pocztowców w potrzebie (np. pożary mieszkań)  – kwota 14 598,83 zł

Jak można przekazać 1% ?

Środki z 1% można przekazać na dwa sposoby:

 • wpisać do swojej deklaracji podatkowej KRS Fundacji Pocztowy DarKRS 0 0 0 0 3 7 0 2 1 6
 • wypełnić PIT, korzystając z bezpłatnego programu dostępnego na stronie www.pocztowydar.org

Przypominamy, że 1% od podatku nie może w naszym imieniu przekazać pracodawca.

Za każdy dar serca dziękujemy już dziś!

 

* 1% od podatku można przekazywać tylko na rzecz Fundacji posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Fundacja Pocztowy Dar uzyskała go w 2012 r.

Pobierz_program_PIT

 

Dodatkowe stypendia dla zdolnych uczniów i młodzieży

Decyzją Rady i Zarządu Fundacji „Pocztowy Dar” zostało przyznanych dodatkowych 27 stypendiów edukacyjnych.

Rokrocznie do Fundacji wpływa bardzo wiele wniosków od uzdolnionych i ambitnych młodych ludzi. Trudno spośród nich wybrać najlepszych z najlepszych – zawsze jest to bardzo trudna decyzja.  W tym roku Fundacja zdecydowała się zwiększyć pulę środków finansowych na stypendia edukacyjne. Ponad przyznane wcześniej w V edycji programu „ Przekaz ku przyszłości” 80 stypendiów,  ufundowane zostaną dodatkowe stypendia dla 27 zdolnych młodych osób.

Lista stypendystów Fundacji na stronę – styp dodatkowe

Gratulujemy wszystkim stypendystom i przypominamy, ze kolejna edycja programu „Przekaz ku przyszłości” rusza już za niespełna rok.

 

Lista stypendystów V edycji programu „Przekaz ku przyszłości”

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu alfabetyczną listę stypendystów V edycji programu „Przekaz ku przyszłości”.

Do Fundacji nadesłano 394 wniosków, z których komisja stypendialna wybrała 80 osób w trzech kategoriach wiekowych: poziom szkoły podstawowej (po IV klasie), gimnazjum i poziom szkoły średniej. Punktowane były: plan rozwoju z projekcją kosztów, osiągnięcia, średnia ocen i dochód netto na osobę w rodzinie. Na liście znajdują się nazwiska uczniów, którzy osiągnęli największą liczbę punktów w swojej kategorii wiekowej. Dodatkowo informujemy, że z osobami zakwalifikowanymi będziemy kontaktować się poprzez adres e-mail lub numer telefonu podany na wniosku.

Nadesłane wnioski w większości były dopracowane i przemyślane, poziom z roku na rok jest coraz wyższy. Wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania i wysłania do Fundacji dokumentów stypendialnych bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi osiągnięciami, pasjami i marzeniami. Mamy nadzieję, że ten wysiłek będzie trampoliną do przyszłych sukcesów.

Najlepszym z najlepszych – Stypendystom Fundacji „Pocztowy dar” w roku szkolnym  2015/16 serdecznie gratulujemy!

Lista Stypendystów 2015_16

Ruszyła V edycja programu stypendialnego

Fundacja „Pocztowy Dar” po raz kolejny wesprze edukację i rozwój uzdolnionych dzieci i młodzieży. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 31 sierpnia br. 

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendia zostaną przyznane 80 zdolnym i ambitnym uczniom szkół podstawowych (po ukończeniu 4 klasy), gimnazjów i szkół średnich (do 20 roku życia).

Wnioski stypendialne, jak w poprzednich latach, będę oceniane wg następujących kryteriów:

 • średnia ocen na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego (minimum 4,5),
 • szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, działalności społecznej lub kultury,
 • średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie.

Lista młodych ludzi, którzy uzyskają stypendia motywacyjno-rozwojowe na rok szkolny 2015/2016, zostanie opublikowana na stronie www.pocztowydar.org najpóźniej do 30 września br.

Stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie będą wypłacane od października 2015 r. do lipca 2016 r.

Fundatorami stypendiów są Poczta Polska SA i Bank Pocztowy SA.

Warunki formalne 

Aby ubiegać się o stypendium, należy: udokumentować wyniki w nauce, sukcesy w zajęciach pozaszkolnych i sytuację materialną. Konieczne jest też przygotowanie tzw. planu rozwoju w określonej dziedzinie nauki, sportu lub kultury. Plan powinien zawierać informacje, na co uczeń przeznaczy pieniądze pochodzące ze stypendium. O stypendia mogą ubiegać się również osoby, które były już stypendystami Fundacji.

Wnioski można składać do 31 sierpnia br. Wszystkie dokumenty należy przesłać na adres: Fundacja „Pocztowy Dar” ul. Stawki 2, 00 – 940 Warszawa.  

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu wnios. styp. 2015

Załącznik nr 3 oświadczenia – styp.

Regulamin stypendia 2015

Wrzuć zużyty toner lub kartridż do eko-boxu i wspieraj naszą Fundację!

EKO_BOXOd kwietnia br. w wybranych placówkach Poczty Polskiej dostępne są pojemniki, do których można wrzucać opakowania po materiałach eksploatacyjnych do drukowania. Każde z nich to 1 zł na koncie Fundacji Pocztowy Dar i zasilenie funduszu na wypłatę stypendiów dla zdolnych dzieci i młodzieży.

Pojemniki można znaleźć w placówkach, w których znajdują się Samoobsługowe Strefy Handlu. Lista znajduje się poniżej.

 Lista placówek_SSH

Można do nich wrzucać wszystkie zużyte tonery i kartridże – bez względu na to, gdzie zostały zakupione.

Każdy pojemnik oznaczony jest naklejką promującą bezterminową akcję wspierającą naszą Fundację.