Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

1% na rzecz Fundacji

1% na rzecz Fundacji Pocztowy Dar – pocztowej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) – pomagamy i prosimy o pomoc

Fundacja Pocztowy Dar od dziewięciu lat pomaga potrzebującym. Realizując cele statutowe, od początku wspiera przede wszystkim osoby z problemami zdrowotnymi dofinansowując do rehabilitacji, badań, zabiegów, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Już po raz szósty możemy zwiększyć nasz budżet dzięki 1%* od podatku, który przekażą nam nasi Przyjaciele. Dzięki pozyskanym funduszom, wspólnie będziemy mogli wyciągnąć pomocną dłoń do jeszcze większej liczby osób potrzebujących naszego wsparcia.

Środki z 1% na rzecz Fundacji „Pocztowy Dar” można przekazać na trzy sposoby:

• wypełniając PIT przy pomocy bezpłatnego programu do rozliczenia podatku, dostępnego na stronie www.pocztowydar.org,

• wpisując w swojej deklaracji podatkowej KRS Fundacji „Pocztowy Dar” – KRS 0 0 0 0 3 7 0 2 1 6,

• podając dane Fundacji „Pocztowy Dar” we wniosku PIT- WZ składanym do urzędu skarbowego.

Wszystkie środki z tegorocznej zbiórki 1%, podobnie jak w poprzednich latach, zostaną przeznaczone na pomoc osobom, które będą potrzebowały pomocy w zakresie ratowania zdrowia i życia.

W imieniu Fundacji oraz naszych Beneficjentów dziękujemy naszym Darczyńcom za okazane zaufanie i wsparcie naszych działań.

PIT2018

* 1% od podatku można przekazywać tylko na rzecz Fundacji posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), który Fundacja Pocztowy Dar uzyskała w 2012 r.

„Święta z ubogimi” – Wigilia dla ubogich i bezdomnych

20181225AM-AM-3528Fundacja „Pocztowy Dar” po raz kolejny wsparła bożonarodzeniowy obiad dla bezdomnych, starszych i samotnych, organizowany przez Wspólnotę Sant’Egidio. W tym roku, w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie, do stołu zasiadło ok. 450 osób, z którymi na co dzień Wspólnota spotyka się na ulicach miast.

Na Wigilii, prócz ubogich i bezdomnych, byli obecny był także m.in. kard. Kazimierz Nycz. W organizację wydarzenia w tym roku zaangażowało się ponad 500 wolontariuszy.

Tradycja wspólnego bożonarodzeniowego obiadu dla ubogich narodziła się w Rzymie w 1982 roku. Podtrzymują je wspólnoty Sant’Egidio na całym świecie. W tym roku do 700 świątecznych obiadów zasiedli ubodzy w 70 krajach.

Codzienna działalność Wspólnoty Sant’Egidio, która w tym roku świętuje swoje pięćdziesięciolecie, koncentruje się m.in. na pomocy bezdomnym i ubogim. Poza nimi Wspólnota wspiera także dzieci ulicy, osoby starsze, chorych, więźniów, uchodźców oraz angażuje się w inicjatywy na rzecz pokoju.

 Varsavia.3_ 20181225AM-AM-3790 20181225AM-AM-3510 20181225AM-AM-3479

Puszki-skarbonki Fundacji Pocztowy Dar w placówkach pocztowych

puszki-plakat_referenceOd listopada br., w 31 placówkach Poczty Polskiej pojawiły się puszki – skarbonki, do których zbierane są środki na wsparcie najmłodszych podopiecznych Fundacji Pocztowy Dar. Docelowo w przyszłości puszki pojawią się w znacznie większej liczbie lokalizacji.

Klienci, którzy będą chcieli wesprzeć działania Fundacji Pocztowy Dar mogą znaleźć puszki bez problemu. Znajdują się one na ladach, przy okienkach pocztowych.

Wszystkie środki ze zbiorki do puszek zostaną  przeznaczone na pomoc dla dzieci – najmłodszych podopiecznych Fundacji Pocztowy Dar.

Fundacja Pocztowy Dar działa od 2010 r. Jej celem jest m.in. prowadzenie działań w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz wyrównywania szans edukacyjno-rozwojowych. Pomoc, którą świadczy trafia przede wszystkim do osób, które mają problemy zdrowotne i polega m.in. na dofinansowywaniu zabiegów medycznych, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Beneficjentami Fundacji są także uzdolnione dzieci otrzymujące stypendia edukacyjne oraz osoby poszkodowane w czasie katastrof i klęsk  żywiołowych.

Biegnijmy razem dla Adama

13 października 2018 r. odbędzie się VII Otwarty Bieg o Puchar Prezesa Poczty Polskiej. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Poczty Polskiej zadeklarowali przekazanie środków na fundusz, na którym zbierane są środki na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego dla podopiecznego Fundacji „Pocztowy Dar”.

Im więcej osób w nim pobiegnie, tym więcej środków wpłynie na fundusz. Każdy z nas, kto przebiegnie pełny dystans biegu głównego (10 km), dorzuci od siebie 20 zł do funduszu. Za każdy przebiegnięty przez biegaczy kilometr do funduszu wpłynie 2 zł.

Informacje o biegu

Oficjalne otwarcie Biegu rozpocznie się 13.10.2018 r. o godz. 11.15 na terenie Parku Szymanowskiego w Warszawie (wejście od ul. Elekcyjnej). Przy okazji głównego biegu zostanie dodatkowo zorganizowany bieg na dystansie 5 km i 1 mili. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału w biegach. Termin zgłoszeń upływa 10 października 2018 r. Zgłoszenia i dodatkowe informacje pod nr tel.: 502 016 729 lub (22) 548 11 18.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji i wsparcia Adama.

Wszystkim, którzy chcieliby dodatkowo wesprzeć finansowo Adama podajemy jego nr. konta do wpłacania darowizn:

47 1320 1537 0097 8543 3000 0001 (Bank Pocztowy), tytuł wpłaty: Darowizna na rzecz Adama Roy

III Bieg Pocztyliona – 10 tys. zł dla Adama

Tegoroczny Bieg Pocztyliona dobiegł końca. Zawodnicy przebiegli ok. 2300 km i wnieśli bardzo duży wkład w to, aby nasz Adam mógł wyjść z domu, w którym więzi go choroba – nie na własnych nogach, ale na elektrycznym wózku inwalidzkim, którego zakup staje się coraz bardziej realny.

Aby Adam mógł kupić wózek brakuje mu jeszcze 13 tys. zł. – 10 tys. zł dostanie od Zarządu Poczty Polskiej dzięki biegaczom, 3 tys. zł to dofinansowanie z PFRON. A kwota potrzebna na zakup wózka to 26 tys. zł.

Wszystkim, którzy chcieliby dodatkowo wesprzeć finansowo Adama podajemy jego nr. konta do wpłacania darowizn:

47 1320 1537 0097 8543 3000 0001 (Bank Pocztowy), tytuł wpłaty: Darowizna na rzecz Adama Roy – wózek

III Bieg Pocztyliona – Kilometry dla Adama

Tegoroczny III Bieg Pocztyliona ma nie tylko wymiar historyczny i sportowy. Uczestniczący w nim biegacze dokładają swoją cegiełkę do zakupu wózka inwalidzkiego dla ciężko chorego, byłego pracownika Poczty Polskiej, podopiecznego Fundacji „Pocztowy Dar”.

Każdy kilometr, który przebiegnie sztafeta biegaczy to 4,5 zł, które wpada do funduszu środków przeznaczonych na zakup wózka elektrycznego. Im więcej kilometrów przebiegnie drużyna, tym bardziej wzrośnie szansa, na to że nasz pocztowy kolega samodzielnie będzie mógł wyjechać z domu. Gdy jego stan zdrowia się pogorszy, wózek może być mu niezbędny także do poruszania się po domu.

Środki, które „wybiegają” uczestnicy biegu, przekaże na konto Fundacji Zarząd Poczty Polskiej.

Szansa na to, że biegacze „wybiegają” całą kwotę niezbędną do zakupu wózka (ok. 26 tys. zł) jest niewielka, choć ich wkład będzie znaczący i nieoceniony.

Wszystkim, którzy chcieliby dodatkowo wesprzeć finansowo Adama podajemy jego nr. konta do wpłacania darowizn:

47 1320 1537 0097 8543 3000 0001 (Bank Pocztowy), tytuł wpłaty: Darowizna na rzecz Adama Roy

1% na rzecz Fundacji

1% na rzecz Fundacji Pocztowy Dar –pocztowej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) – pomagamy i prosimy o pomoc

Fundacja Pocztowy Dar od ośmiu lat pomaga potrzebującym. Realizując cele statutowe, wspiera przede wszystkim osoby z problemami zdrowotnymi dofinansowując do rehabilitacji, badań, zabiegów, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Już po raz piąty możemy zwiększyć nasz budżet dzięki 1% *od podatku, który przekażą nam nasi Przyjaciele. Dzięki pozyskanym funduszom, wspólnie będziemy mogli wyciągnąć pomocną dłoń do jeszcze większej liczby osób potrzebujących naszego wsparcia .

Środki z 1% na rzecz Fundacji „Pocztowy Dar” można przekazać na trzy sposoby:

wypełniając PIT przy pomocy bezpłatnego programu do rozliczenia podatku, dostępnego na stronie www.pocztowydar.org
wpisując w swojej deklaracji podatkowej KRS Fundacji „Pocztowy Dar” – KRS 0 0 0 0 3 7 0 2 1 6
podając dane Fundacji „Pocztowy Dar” we wniosku PIT- WZ składanym do urzędu skarbowego

Jeśli chcesz przekazać nam swój 1% kliknij tutaj (www.pocztowydar.org).

Wszystkie środki z tegorocznej zbiórki 1%, podobnie jak w poprzednich latach, zostaną przeznaczone na pomoc osobom, które będą potrzebowały pomocy w zakresie ratowania zdrowia i życia.

W imieniu Fundacji oraz naszych Beneficjentów dziękujemy naszym Darczyńcom za okazane zaufanie i wsparcie naszych działań.

Program PIT

* 1% od podatku można przekazywać tylko na rzecz Fundacji posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), który Fundacja Pocztowy Dar uzyskała w 2012 r.

Lista stypendystów – VI edycja programu „Przekaz ku przyszłości”

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu alfabetyczną listę stypendystów VI edycji programu „Przekaz ku przyszłości”.

W ramach VI edycji Programu stypendialnego, dedykowanej tylko dla dzieci pracowników Grupy Poczty Polskiej, do Fundacji nadesłano 336 wniosków, z których komisja stypendialna wybrała 52 osoby w trzech kategoriach wiekowych: poziom szkoły podstawowej (po IV klasie), gimnazjum i poziom szkoły średniej. Stypendystami Fundacji zostało 22 uczniów szkół podstawowych, 20 uczniów gimnazjów i 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Są to osoby, które mają bardzo wysoką średnią ocen, osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, kultury lub działalności społecznej,  zdobyte w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i olimpiadach. Na liście znajdują się nazwiska uczniów, którzy osiągnęli największą liczbę punktów w swojej kategorii wiekowej.

Stypendium „Przekaz ku przyszłości” ma charakter motywacyjno-rozwojowy. Każdy ze stypendystów otrzyma 3500 zł, wypłacane w miesięcznych ratach, od października 2017 do lipca 2018 roku. Wszystkie środki wypłacone przez Fundację muszą być wydane zgodnie z opisem zawartym w planie rozwoju, złożonym przez stypendystę oraz dołączoną do niego projekcją wydatków. Po zakończonym semestrze nauki, każdy z beneficjentów zobowiązany jest do przedstawienia dokładnego rozliczenia poniesionych kosztów. Tylko w takim wypadku Fundacja kontynuuje wypłatę stypendium w II semestrze nauki.

Fundatorami tegorocznych stypendiów jest Poczta Polska SA, Bank Pocztowy SA, Pocztylion, Postdata, Centrum Rozliczania Ubezpieczeń, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Pocztowa Agencja Usług Finansowych.

Dziękując wszystkim, tym którzy zainteresowali się naszym Programem oraz gratulując stypendystom Fundacji życzymy powodzenia, wielu sukcesów w nauce i w działalności pozaszkolnej.

 

LP. Imię Nazwisko Miejscowość
1 Szymon Bankiewicz Gliwice
2 Klaudia Batycka Kańczuga
3 Maksymilian Bartczak Bydgoszcz
4 Jakub Brodowiak Złotniki
5 Oliwia Dryło Lublin
6 Paulina Brzozowska Pruszcz Gdański
7 Izabela Chruściel Gdańsk
8 Marlena Długosz Elbląg
9 Mateusz Dołęgowski Warszawa
10 Małgorzata Dunajska Brzostek
11 Karol Duplicki Mysiadło
12 Mateusz Dybowski Biała Podlaska
13 Weronika Forc Iwaniska
14 Sonia Gendera Milicz
15 Julia Jabłońska Ostrowiec Świętokrzyski
16 Angelika Janik Kraków
17 Patrycja Jasińska Olsztyn
18 Wiktoria Jeleniewicz Suwałki
19 Mikołaj Kiszewski Gdańsk
20 Mateusz Klimek Warszawa
21 Batłomiej Klimek Warszawa
22 Szymon Kowalski Warszawa
23 Monika Kur Zamość
24 Maria Lewandowska Sopot
25 Mikołaj Łowigus Nowy Tomyśl
26 Sandra Maśnica Kraków
27 Wiktoria Matusiak Białystok
28 Zuzanna Mika Ostroszowice
29 Jakub Mikołajczak Leszno
30 Maja Mirowska Mysłowice
31 Szymon Nowak Racibórz
32 Wioletta Nowak Racibórz
33 Laura Olach Włocławek
34 Łukasz Opolski Radzyń Podlaski
35 Justyna Sokołowska Wola Raniżowska
36 Wojciech Pisarek Strumień
37 Sebastian Ptak Brzeżnica
38 Zofia Radziszewska Zielonka
39 Gabriela Romańczuk Tomaszów Lubelski
40 Tymoteusz Ruszel Kraczkowa
41 Magdalena Skrzyńska Nowy Sącz
42 Amelia Skrzypek Zapałów
43 Szymon Skrzypek Zapałów
44 Julia Skwarkowska Warszawa
45 Olga Słomka Rytwiany
46 Bartosz Socharczuk Gdańsk
47 Martyna Staszczyk Mstów
48 Urszula Szumska Kielce
49 Wiktoria Walczyk Radzionków
50 Agnieszka Węgrzyn Lądek Zdrój
51 Katarzyna Węgrzyn Lądek Zdrój
52 Amelia Wilcząb Glinik

OnkoRejs Granicami Polski – idziemy by dawać nadzieję

25 czerwca rozpoczyna się niezwykła impreza sportowa − OnkoRejs Granicami Polski. Jej bohaterami będą osoby zmagające się z chorobą onkologiczną. Wydarzenie wspiera Fundacja Pocztowy Dar.

 

OnkoRejs Granicami Polski to żeglowanie po lądzie – tygodniowe maszerowanie ogólnopolskie prawie 200 osób chorych onkologicznie i wspierających je, które przejdą łącznie ponad 1800 km. Marsz obejmie 18 tras po około 100 km.

 

Celem organizacji wydarzenia dawanie nadziei chorym i pomaganie powrócić -ich do normalnego życia −  rak nie musi być chorobą śmiertelną i mimo niego można żyć aktywnie i ciekawie. Ludziom zdrowym OnkoRejs Granicami Polski ma uświadomić znaczenie profilaktyki i badań, które mogą uratować życie.

 

Kiedy dowiedziałam się o tym projekcie nie miałam wątpliwości, że to wyzwanie dla mnie. Skontaktowałam się z Magdą Lesiewicz – Prezes Zarządu Fundacji OnkoRejs – Wybieram Życie, która po krótkiej rozmowie powiedziała „będziesz koordynatorem”.  Przy wsparciu mojej fantastycznej „OnkoPaczki”, w tym koleżanek Anny Liberdy ze Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej i Anny Francuz z RS Kraków,  koordynuję trasę nr 6 z Krynicy Morskiej do Braniewa − mówi Elżbieta Wnęk-Boroń z RPKL w Krakowie, która pokonała chorobę nowotworową.

 

Do zadań pocztowej ekipy należało: wytyczenie dokładnej trasy, znalezienie miejsc noclegowych oraz możliwości wyżywienia, zapewnienie transportu, pozyskanie uczestników, kontakt z nieformalnymi partnerami − jednostkami samorządu terytorialnego, społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, mediami i darczyńcami.

 

Trasy marszów:

 1. Kołobrzeg, Międzyzdroje, Świnoujście – 108 km
 2. Kołobrzeg, Mielno, Darłowo, Ustka – 110 km
 3. Jastrzębia Góra, Łeba, Ustka – 108 km
 4. Jastrzębia Góra, Hel, Władysławowo, Puck, Rewa – 106 km
 5. Krynica Morska, Kąty Rybackie, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rewa – 102 km
 6. Krynica Morska, Braniewo – 109 km
 7. Sępopol, Gołdap – 97 km 9. Dusznica, Stankuny, Gołdap – 104 km
 8. Białowieża, Bobrowniki, Sokółka – 100 km
 9. Białowieża, Czeremcha, Niemirów, Janów Podlaski – 104 km
 10. Ustrzyki Górne, Ustrzyki Dolne, Arłamów, Przemyśl – 102 km
 11. Ustrzyki Górne, Barwinek – 107 km 19. Muszyna, Barwinek – 87 km
 12. Muszyna, Szczawnica, Niedzica, Jurgów – 90 km
 13. Bielice, Śnieżnik, Boboszów, Bystrzyca Kłodzka, Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój – 109 km
 14. Okrzeszyn, Lubawka, Karpacz, Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój – 109 km
 15. Zgorzelec, Bogatynia, Zawidów, Leśna, Świeradów Zdrój – 90 km
 16. Police, Szczecin, Goleniów, Wolin, Świnoujście – 115 km

Trasa nr 5 i 6 – zbiórka godz. 9:30 pod budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej ul. Gdańska 108, wymarsz godz. 10.00.  Idziemy jantarowym szlakiem przez Kąty Rybackie do Sztutowa.

 

Więcej informacji o marszu: www.onkorejs.pl , https://www.facebook.com/OnkoRejs/ , https://www.facebook.com/events/667062360112212/ .