Jesteśmy organizacja pożytku publicznego, przekazując nam 1% swojego podatku pomagasz nam realizować cele statutowe.
Składając deklarację podatkową wystarczy, że wpiszesz KRS 0000370216 i nazwę Fundacji POCZTOWY DAR. Twój dar pomoże naszym podopiecznym w realizacji ich marzeń!

1% na rzecz Fundacji

1% na rzecz Fundacji Pocztowy Dar – pocztowej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) – pomagamy i prosimy o pomoc

Fundacja Pocztowy Dar od dziewięciu lat pomaga potrzebującym. Realizując cele statutowe, od początku wspiera przede wszystkim osoby z problemami zdrowotnymi dofinansowując do rehabilitacji, badań, zabiegów, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Już po raz szósty możemy zwiększyć nasz budżet dzięki 1%* od podatku, który przekażą nam nasi Przyjaciele. Dzięki pozyskanym funduszom, wspólnie będziemy mogli wyciągnąć pomocną dłoń do jeszcze większej liczby osób potrzebujących naszego wsparcia.

Środki z 1% na rzecz Fundacji „Pocztowy Dar” można przekazać na trzy sposoby:

• wypełniając PIT przy pomocy bezpłatnego programu do rozliczenia podatku, dostępnego na stronie www.pocztowydar.org,

• wpisując w swojej deklaracji podatkowej KRS Fundacji „Pocztowy Dar” – KRS 0 0 0 0 3 7 0 2 1 6,

• podając dane Fundacji „Pocztowy Dar” we wniosku PIT- WZ składanym do urzędu skarbowego.

Wszystkie środki z tegorocznej zbiórki 1%, podobnie jak w poprzednich latach, zostaną przeznaczone na pomoc osobom, które będą potrzebowały pomocy w zakresie ratowania zdrowia i życia.

W imieniu Fundacji oraz naszych Beneficjentów dziękujemy naszym Darczyńcom za okazane zaufanie i wsparcie naszych działań.

PIT2018

* 1% od podatku można przekazywać tylko na rzecz Fundacji posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), który Fundacja Pocztowy Dar uzyskała w 2012 r.